5 vragen aan Safka Overweel, Programmamanager Postcode Loterij Buurtfonds

Ervaringen

Hoe is het om te werken bij het Postcode Loterij Buurtfonds? Dat kunnen onze collega’s zelf het beste vertellen. En daarom laten wij je graag met ze kennismaken! Vandaag stellen we vijf vragen aan Safka Overweel, Programmamanager voor de Grotere, ondernemende bewonersinitiatieven die worden gesteund door het Postcode Loterij Buurtfonds.

1. Wat voor initiatieven steunt het Postcode Loterij Buurtfonds?

Het Postcode Loterij Buurtfonds is er voor alle bewonersinitiatieven in Nederland. We steunen zowel kleinschalige buurtprojecten als grotere, ondernemende bewonersinitiatieven. De kleinschalige buurtprojecten maken de buurt groener, socialer of creatiever. Bij de grotere initiatieven die we steunen staan ondernemerschap en innovatie centraal. Bij hen reiken de ambities verder dan ontmoeten, deze initiatieven werken ook aan systeemverandering. Een voorbeeld hiervan is de Afrikaanderwijk Coöperatie. Deze bewonersonderneming bouwt op de Rotterdamse Afrikaandermarkt een grondstoffenstation om het afval van de markt duurzaam te verwerken. Via ‘Right to Challenge’[1] heeft de coöperatie de afvalverwerking op de markt overgenomen van de gemeente. De grotere, ondernemende initiatieven die wij ondersteunen verschillen dus niet alleen qua grootte van de kleinschalige buurtprojecten, maar zijn ook inhoudelijk anders.

2. Kan je wat meer vertellen over jouw functie als Programmamanager bij het Postcode Loterij Buurtfonds en wat je doet?

Als Programmamanager ben ik verantwoordelijk voor het inhoudelijke beleid van het thema Solidaire samenleving van Stichting DOEN, waar het Postcode Loterij Buurtfonds onder valt. Een groot deel van mijn werk bestaat uit de financiering van grotere, ondernemende bewonersinitiatieven en het monitoren van de initiatieven die we ondersteunen. Daarvoor ga ik vaak naar de initiatieven toe, met ze in gesprek en scout ik zelf actief interessante partners. Ook onderhoud ik contact met belangenorganisaties en intermediairs, experts en onderzoekers om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen in de dynamische wereld van bewonersinitiatieven. Naast financiële steun zijn we als Programmamanagers ook betrokken bij de initiatieven met onze expertise, communicatiekracht en ons netwerk. Zo kijken we altijd of we partners met elkaar kunnen verbinden en proberen we ze te helpen met vragen. Het is dus een heel veelzijdige functie!

3. Wat is voor jou een mooi voorbeeld van een groter, ondernemend bewonersinitiatief?

Ik vind het heel moeilijk om één voorbeeld te kiezen, want onze portefeuille zit vol met bijzondere, betekenisvolle initiatieven. Maar een mooi voorbeeld van het type grotere, ondernemende initiatieven dat we bij het Postcode Loterij Buurtfonds graag steunen is de Delfshaven Coöperatie uit Rotterdam. Zestig buurtorganisaties hebben zich verenigd in de Welzijnscoalitie Delfshaven. Hun doel is om het welzijnswerk wezenlijk anders te gaan organiseren. Welzijn is in hun visie niet alleen iets voor de buurtbewoners, maar vooral ook door de buurtbewoners. Want wie weet nu beter wat de wijk nodig heeft dan de mensen die er wonen? Dit is een mooie partner die zich heel concreet inzet voor systeemverandering.

4. Waar ben je in je werk het meest trots op?

We horen vaak terug van partners dat we erg betrokken zijn, oprecht meedenken en bereid zijn verder te kijken dan alleen maar de precieze criteria te hanteren. Dat vinden we ook belangrijk, want vaak zit daar de vernieuwing. Ook horen we vaak dat we veel vragen en feedback hebben. Dat is niet altijd makkelijk voor partners natuurlijk, maar veel van hen geven ons naderhand terug dat onze kritische vragen hun initiatief en plan veel sterker hebben gemaakt. En ik ben er trots op dat we altijd vanuit vertrouwen financieren; plannen lopen zelden zoals ze in de aanvraag zijn ingediend, er komen altijd verrassingen op het pad van bewonersinitiatieven. Het is dan fijn dat we kunnen meebewegen.

5. Wat vind je het leukste aan je werk?

Het directe contact met de bewonersinitiatieven die ik spreek en bezoek door het hele land is altijd inspirerend. Als ik het nieuws kijk of de krant lees zinkt de moed me soms in de schoenen; zoveel grote, complexe maatschappelijke opgaven en uitdagingen waar de wereld mee te maken heeft. Het is een enorm voorrecht om dan dagelijks contact te hebben met zoveel gepassioneerde mensen die allemaal aan het bouwen zijn aan een alternatief voor een nieuwe, mooiere solidaire samenleving. Daar krijg ik altijd weer heel veel energie en goede hoop van!

1) Het Right to Challenge staat voor het ‘Recht om uit te dagen’. Als een groep (georganiseerde) bewoners kan je taken van de gemeente overnemen wanneer je denkt dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan.