Over ons

Het Postcode Loterij Buurtfonds

Veel bewoners hebben ideeën over hoe zij hun buurt nog mooier en leefbaarder kunnen maken. Denk aan nieuwe speeltoestellen voor de kinderen, meer groen in de buurt of activiteiten voor oudere buurtbewoners. Of zelfs het opzetten van bewonersbedrijven, waardoor de leefbaarheid en werkgelegenheid in een wijk toeneemt.

Het Postcode Loterij Buurtfonds is er voor alle bewonersinitiatieven in Nederland, van klein tot groot. Van eenvoudige verbeteringen tot vernieuwende initiatieven die grote impact maken. Zo hopen we meer mensen te inspireren om ook in actie te komen. Samen maken we Nederland een stuk mooier!

Een aanvraag indienen kan via deze website. Bij de kleinschalige buurtprojecten staat de bijdrage na goedkeuring binnen 4 tot maximaal 6 weken op de rekening. Bij aanvragen voor steun voor vernieuwende bewonersinitiatieven duurt het aanvraagproces gemiddeld 4 maanden.

Jaarlijks steunt het Postcode Loterij Buurtfonds gemiddeld 650 bewonersinitiatieven. De financiering van de initiatieven wordt mogelijk gemaakt door de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij. De uitvoering van het Postcode Loterij Buurtfonds wordt gedaan door Stichting DOEN. Naast financiële steun zijn de Postcode Loterij en Stichting DOEN ook betrokken met hun expertise, communicatiekracht en netwerk.