BOOST Amsterdam: een springplank naar de samenleving

Ervaringen

BOOST Amsterdam is in een paar jaar uitgegroeid tot een belangrijke, ondernemende plek voor de stad. Een warme plek waar nieuwkomers, andere Amsterdammers en partnerorganisaties elkaar ontmoeten en samen werken aan integratie. Voor nieuwkomers bieden de ondernemers van BOOST een uitgebreid aanbod aan taalactiviteiten, de kans om informatie op te doen over de Nederlandse samenleving en het ontwikkelen van nuttige skills als fietsen of digitale vaardigheden. Daarnaast zijn er tal van organisaties, zoals Regenboog Groep en Dokters van de Wereld, die vanuit het pand nieuwkomers verder op weg helpen. Op deze manier krijgen zij de mogelijkheid een netwerk op te bouwen, zich te verbinden met de stad en vaardigheden op te doen. Een springplank verder de samenleving in.

Iedereen is welkom

BOOST Amsterdam verwelkomt iedereen. Vanuit BOOST zet een team van 200 vrijwilligers zich in voor het uitvoeren van het programma, het onderhouden van het pand en andere onmisbare taken. Dankzij hun inzet doen er dagelijks zo’n 150 deelnemers mee aan de activiteiten. Centraal in alle activiteiten staan de pijlers: ontmoeting, taal en ontwikkeling. Dankzij het uitgebreide programma vinden jaarlijks meer dan 1000 unieke deelnemers bij BOOST de aansluiting met onze samenleving.

Ayan, deelnemer: “Nieuwkomers krijgen in Nederland wel school, maar ze krijgen te weinig kans om de taal toe te passen: contact maken is moeilijk. Daarom is BOOST zo belangrijk. 70% van mijn contact met Nederlanders vindt bij BOOST plaats.”

Samenwerking met lokale partners

Dankzij de samenwerking met vaste partners, zoals Regenboog Groep, UAF, New Bees, ASKV en Dokter van de Wereld, kan BOOST nog meer activiteiten en essentiële informatie aanbieden. Zij organiseren er bijvoorbeeld naailes, helpen nieuwkomers met vragen over het Nederlandse zorgstelsel of brengen hen in contact met mogelijke werkgevers. Zo is BOOST echt een vangnet en springplak. Een plek waar deelnemers de ruimte krijgen om in hun eigen tempo mee te doen en hun weg te vinden. Karin Arendsen, directeur BOOST Amsterdam: “We zijn trots dat we een ontmoetingsplek zijn waar deelnemers zelf een grote van eigenaarschap ervaren. BOOST is van iedereen die hier mee doet. Ons zeer stevige team van vrijwilligers is hierbij echt de kracht van de organisatie!”

Springplank voor nieuwkomers

Met de jaren is BOOST steeds meer uitgegroeid tot een stedelijke HUB waar vanuit tientallen partners zich inzetten voor nieuwkomers met een vluchtachtergrond, met óf zonder papieren. De komende jaren wil BOOST deze HUB steeds verder uitbouwen en er beter in slagen de belangrijke impact die wordt gemaakt inzichtelijk te maken. Alles met als doel om nieuwkomers naast alle formele trajecten een plek te bieden waar zij gelijkwaardig optrekken met hun stadsgenoten en in hun eigen tempo de stap in onze samenleving zetten.

Karin: “De diversiteit van de groep nieuwkomers, is de kracht van BOOST. Sommigen komen hier die een half jaar meedoen en gaan daarna naar de universiteit, anderen krijgen voor het eerst les uit een boek. Iedereen is eigenaar zijn van zijn eigen integratieproces. Zien en gezien worden, dat is voor iedereen belangrijk.”

BOOST Amsterdam is voorbeeld voor andere grotere, ondernemende bewonersinitiatieven. Het is plek die laat zien hoe het anders kan en waar inclusiviteit en participatie met en door nieuwkomers, andere Amsterdammers en partnerorganisaties handen en voeten krijgt.

Senna Boutema, Postcode Loterij Buurtfonds: “BOOST heeft zich doorontwikkeld van burgerinitiatief naar een belangrijke hubfunctie in Amsterdam. Ze zijn erin geslaagd om een veilige plek te zijn waar vluchtelingen makkelijk naartoe komen, zich kunnen inzetten en waar de ondersteuning die ze nodig hebben dichtbij hen georganiseerd wordt. Door hun verbindende rol weet BOOST vrijwilligers en partijen aan zich te verbinden die iets bieden op hun locatie. Ze verlagen de drempel voor vluchtelingen om mee te doen en helpen vluchtelingen om makkelijker hun weg te vinden in onze samenleving.”

BOOST Amsterdam staat altijd open voor nieuwe vrijwilligers. Ook is het mogelijk de organisatie op een andere manier verder te helpen. Lees op de website hoe je vriend van BOOST kunt worden.

Het Postcode Loterij Buurtfonds steunt BOOST Amsterdam dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij.