Stadsonderneming Zutphen brengt ondernemende bewonersinitiatieven samen

Ervaringen

Van een academie voor inwoners die een (maatschappelijk) initiatief willen opzetten tot een ontmoetingsvereniging voor 60-plussers. In Zutphen organiseren actieve bewoners verschillende initiatieven voor hun buurt. Met een bijdrage van het Postcode Loterij Buurtfonds kan Stadsonderneming Zutphen (SOZ) zorgen voor meer samenwerking tussen én verduurzaming van deze verschillende initiatieven.

In Zutphen doen ze het samen

Een stad waar mensen een beroep op elkaar kunnen doen als dat nodig is, waar men omziet naar elkaar en waar dat min of meer vanzelfsprekend is. Dat is de missie van SOZ. De onderneming is een vliegwiel van lokale kracht. Ze ondersteunt initiatieven vanuit burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties én ontwikkelt zelf initiatieven. In elk project wordt een organisatie opgezet bestaande uit inwoners die zich aansluiten en verantwoordelijkheid nemen voor het beheer en de uitvoering. De betrokkenheid bij alle initiatieven is groot. Het streven is dat elk initiatief zich ontwikkelt tot een zelfstandig opererende organisatie.

Een thuisbasis voor alle projecten

Met steun van het Postcode Loterij Buurtfonds kan SOZ zorgen voor een onderkomen waar alle projecten gezamenlijk onderdak vinden. Zodat ze elkaar en de inwoners van Zutphen kunnen ontmoeten en inspireren, van elkaar kunnen leren en met elkaar kunnen samenwerken. Want door lokale initiatieven met elkaar te verbinden ontstaat er een sterkere beweging en kunnen ze samen meer bereiken.

Safka Overweel, Programmamanager Postcode Loterij Buurtfonds:
“De bottom-up werkwijze van Stadsonderneming Zutphen (SOZ), waarbij bewoners zelf het heft in handen nemen, past goed bij de grotere, ondernemende initiatieven die wij vanuit het Postcode Loterij Buurtfonds steunen. Ook de programmatische aanpak, waarmee alle initiatieven meer met elkaar verbonden worden, past goed bij onze strategische koers voor de komende jaren. Hierin heeft samenwerken, coalities en werken in netwerken een duidelijke focus.”


Het Postcode Loterij Buurtfonds steunt SOZ met dank aan de deelnemers van het Postcode Loterij.