Meer naar buiten met ouderen

Ervaringen

Het is een zonnige doordeweekse dag in september. Vandaag maakt een vrolijke groep vrijwilligers en zorgpersoneel een heerlijke wandeling door het de parkachtige omgeving van Rotterdam Overschie. Elk van de vrijwilligers en verzorgers loopt achter een rolstoel. De wandeling is georganiseerd voor ouderen met dementie uit woonzorglocatie Laurens Stadzicht in Rotterdam. Vandaag doen ze een test, maar volgend jaar zullen de vrijwilligers – mede dankzij steun van het Postcode Loterij Buurtfonds – wekelijks een lekkere, veilige wandeling met de ouderen kunnen maken.

De ouderen die vandaag mee zijn, genieten zichtbaar van de bomen, de vogels, het verkeer en de aanspraak. Sommige van hen hebben maar weinig sociale contacten en leiden een vrij geïsoleerd leven. Hierdoor zitten ze vaak een week of zelfs langer binnen. Zeker nu het zorgpersoneel door de Coronacrisis druk is met andere werkzaamheden en minder tijd heeft om er met de ouderen op uit te gaan.

Om hier verandering in te brengen, heeft het personeel van het verpleeghuis Laurens Stadzicht de hulp ingeroepen van een groep vrijwilligers. De vrijwilligers nemen de dementerende ouderen eens per week mee naar buiten: ‘Deze ouderen hebben – net als jij en ik – behoefte aan een luisterend oor, iemand die even naar hun verhaal luistert. Zo’n wandeling leent zich hier perfect voor.’ Al wandelend hebben de vrijwilligers de volle aandacht voor de ouderen en halen ze een frisse neus: ‘De buitenlucht doet mensen echt goed, het prikkelt ze op een andere manier dan als ze de hele dag binnen zitten.’

Voor de wekelijkse wandelingen is een brede groep, jonge vrijwilligers beschikbaar. De bijdrage van het Buurtfonds wordt ingezet om een online platform in te richten. Via dit platform kunnen vrijwilligers zich aanmelden en geïnformeerd blijven. Deze flexibele vorm van vrijwilligerswerk trekt jongeren aan en zorgt voor waardevol contact tussen mensen uit verschillende leefwerelden: ‘de wandelingen hebben mij laten zien dat het belangrijk is om echt aandacht voor elkaar te hebben. Een uurtje vrijmaken lukt ons allemaal. Dat ene uurtje wandelen maakt voor deze ouderen een wereld van verschil in hun week.’


“De buitenlucht doet mensen echt goed, het prikkelt ze op een andere manier dan als ze de hele dag binnen zitten”