Welzijnscoalitie Delfshaven: Welzijn in, door en met de wijk

Ervaringen

De Welzijnscoalitie van de Delfshaven Coöperatie in de Rotterdamse Wijk Delfshaven verbindt bewoners, lokale initiatieven en de gemeente, en probeert zo de bestaande systemen te verbeteren. Het is een collectief van acht netwerken die samen meer dan 60 initiatieven verbinden, allemaal gefocust op welzijn van Delfshaven. Hun innovatieve werkwijze en samenwerking met lokale organisaties en de gemeente kan in de toekomst leiden tot een nieuwe visie op hoe zorg in een wijk wordt ingericht.

Een knooppunt van netwerken

De Welzijnscoalitie wil een knooppunt van netwerken zijn, waar buurtinitiatieven elkaar vinden, dromen van een mooier Delfshaven, samen plannen maken en plezier hebben. Een plek waar alle informatie over buurtplekken en wijkinitiatieven gedeeld wordt. De ruim zestig betrokken initiatieven zijn actief op het gebied van welzijn: groenplekken en kunstateliers, speeltuinen en inloophuizen, buurthuiskamers en etnische groepen, sportclubs en straatverenigingen.

De wijk een stem geven

Ook wil de Welzijnscoalitie Delfshaven een stevige gesprekspartner zijn voor overheid en instellingen. De coalitie wil dat de wijk en overheid samenwerken en dat welzijn niet alleen voor de wijk wordt georganiseerd, maar in, door en met de wijk. Bram Dingemanse, initiatiefnemer: “Dit doen we op verschillende manier. Lokaal praten we mee bij de wijkraden over wat de wijk volgens ons als bewoners nodig heeft. Stedelijk praten we mee met bijvoorbeeld de werkgroep die de Uitdaging in de zorg coördineert. We hebben regelmatig studieontbijten met raadsleden, om ook hen bij het belang van een vitaal sociaal ecosysteem te betrekken.” Met steun van het Postcode Loterij Buurtfonds wil de Welzijnscoalitie een soort ‘vakbond voor buurtplekken’ worden.

Doelen worden bereikt

De inzet van de Welzijnscoalitie Delfshaven is niet zonder succes. Bram: “Onze punten zijn deels al in wijkakkoorden in wijken terecht gekomen. Er zij nieuwe subsidies gekomen voor armoede en preventie met meer kansen voor buurtorganisaties om mee te doen. Raadsleden hebben deze zomer een weg gezocht om een dreigende bezuiniging op lokaal buurtwerk af te wende en dat is deels gelukt.”

Het Postcode Loterij Buurtfonds steunt de Welzijnscoalitie Delfshaven dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij.