Wijkbedrijf Selwerd helpt de wijk en haar bewoners vooruit

Ervaringen

Een plek waar de bewoners van de Groningse wijk Selwerd terechtkunnen om zichzelf, elkaar en de wijk vooruit te helpen. Dat is waar Wijkbedrijf Selwerd voor staat. Dit ondernemende bewonersbedrijf verbetert de wijk met projecten die door actieve bewoners zijn opgezet. Ze werken daarin samen met bedrijven en de gemeente.

De bewoners vooruithelpen

Selwerd is een wijk vol talenten. Er wonen veel verschillende mensen, met diverse culturele achtergronden, ervaringen en verhalen. Dat maakt Selwerd kleurrijk en kansrijk. Als bewoners hun talent willen gebruiken om de wijk mooier te maken of om zichzelf verder te ontwikkelen, kunnen ze terecht bij Wijkbedrijf Selwerd.

De wijk vooruithelpen

Buurtbewoners kunnen bij het Wijkbedrijf stappen maken richting betaald werk en ondernemerschap. Er is ruimte om te experimenteren en jezelf te ontwikkelen. Het Wijkbedrijf biedt een veilige plek waarin iedereen in zijn/haar eigen tempo kan participeren. Een initiatief dat echt meebeweegt met de wensen van de wijk. Buurtbewoners kunnen zich ontwikkelen door bijvoorbeeld het uitvoeren van klussen in de wijk als onderdeel van hun (werk)leertraject. Het wijkbedrijf voert betaalde klussen uit in de wijk, vaak in opdracht van de gemeente of woningcorporaties. Voorbeelden hiervan zijn het verwijderen van zwerfvuil, het opknappen van woningen bij huurderswisselingen of cateringopdrachten. Een mooie manier om iets te betekenen voor de buurt en tegelijkertijd zelf inkomsten te genereren.

Safka Overweel, programmamanager Postcode Loterij Buurtfonds: “. Het is een prachtig voorbeeld van een groter, ondernemend bewonersinitiatief.”

Wijkbedrijf Selwerd wordt gesteund door het Postcode Loterij Buurtfonds met dank aan de deelnemers van de Postcode Loterij.