Het Right to Challenge

Een van de manieren waarop een bewonersinitiatief een systeemverandering teweeg kan brengen is het uitdaagrecht, ofwel het Right to Challenge (RtC). Hiermee kan een groep georganiseerde bewoners taken van gemeenten overnemen als zij denken dat iets beter, slimmer en/of goedkoper kan. Je dient dan een plan in bij de gemeente om de taak zelf uit te voeren of te coproduceren.

Een van de gemeenten die gelooft in de kracht van het RtC is Rotterdam.

Sherida Atminah, Procesmanager Right to Challenge bij de gemeente Rotterdam:
“Actieve Rotterdammers komen vanuit hun lokale ervaring en kennis vaak met betere oplossingen. Door hun lokale expertise en capaciteiten te koppelen aan de ervaringen, kennis en netwerken van de gemeente komen we tot het beste resultaat.”

Een succesvol voorbeeld komt van de Afrikaanderwijk Coöperatie. Deze bewonersonderneming zet zich op verschillende manieren in om de sociale en economische positie van de Rotterdamse Afrikaanderwijk van binnenuit te versterken. Na onderhandelingen met de gemeente bouwden zij een grondstoffenstation op de markt om daar met mensen uit de buurt het afval van de markt te scheiden. Met dit initiatief zorgen zij voor lokale werkgelegenheid, betrekken zij de marktbezoekers bij duurzaamheid en zorgen zij ervoor dat de markt overdag schoner is.